Vær varsom med at skille dig af med din telefon

Det er en gængs foreteelse idag at sprede informationer, frivilligt eller ufrivilligt, på internettet. Denne kendsgerning kan navngives på mange måder, om end det fundamentale altid består i, at enhver internet bruger efterlader sig digitale spor. Disse spor, der for en kyndig persons øjne kan betragtes som en dagbogsagtigt overlevering til internettets uensartede beboere, er værd at have blik for. Især, når det angår din mobiltelefon.

Vel at mærke en sådan, der har adgang til internettet. For det er ikke kun diverse browseroptimerende cookies, som dine digitale enheder efterlader som spor. Forskelligartede oplysninger, ofte særdeles følsomme, afgives på digitale platforme havende at gøre med din identitet. Disse oplysninger kan besigtiges via din telefon, eller din Ipad, hvis du skødesløst skiller dig af med telefonen

Digital identitet og sikkerhedsrisici

Det moderne menneskes identitet er bundet op på adgang til digitale platforme. Der skal registreres, bogføres og godkendes via adgang til disse platforme, og disse er endvidere formidlet gennem dine browsere. Der er naturligvis tale om generelle vilkår for enhver brug af elektroniske genstande med netforbindelse, men i dette tilfælde skal det omhandle telefonen, frem for computeren. Telefoner og tablets kan betegnes som computere på lige fod med de bærbare og stationære af slagsen.

De skiftes desuden hyppigt ud. Dette betyder, hvis vi holder informationstilgængeligheden for øje, at den generelle datamængde på din telefon kan være lige så righoldig, som på dine øvrige computerenheder. Problemet er begyndt at blive omtalt at forskellige udbydere af IT ydelser såsom IT firmaet 3 step IT (3stepit.com – asset management), der opererer en blog hvori dette navnlig er påtalt.

Hvordan du skiller dig af med dine brugte enheder

3 Step IT er blandt andet én af de udbydere der tilbyder hjælp til at skille sig af med brugte enheder. Hermed skal forstås, at de forskellige funktioner, som din enhed har givet dig adgang til, kommer under en grundig behandling.

Dette betyder med andre ord, at de vigtigste digitale spor, som kan kædes tilbage til din telefoniske enhed, slettes på professionel vis. Det er ej heller udelukkende de forskellige apps, kodeord og lignende forhold der er tale om. Telefoner kan indeholde noter, billeder og andre spor som kan kædes sammen med dig.

Det er blandt andet også af denne grund, at det kan være væsentligt ikke at handle overilet, når man skiller sig af med sin enhed. Der kan tillige være grund til at overveje hvilke browsere der anvendes, når man surfer på nettet. For nok kan sporene slettes, hvis de kommer i de rette hænder, men der er visse forhold hvor du som bruger står prisgivet. Google og facebook har eksempelvis juridisk hjemmel til at tilgå mange af dine informationer. Sørg derfor for forlods at begå dig varsomt på nettet.