Online indsamling af penge til din forening

Du er nok sommetider stødt ind i et par håbefulde juniorer, som er ude at sælge lodsedler til fordel for deres sportsklub. Det er en glimrende måde at skaffe midler til det frivillige arbejde og de arrangementer, som klubben er involveret i. Det er helt nødvendigt med foreningsstøtte udefra, når en klub skal drives fornuftigt.

Nu kan sådan nogle støttelotterier også foregå online, så du kan skabe digital støtte. Det er super smart, og det er en god måde at nå ud til endnu flere potentielle købere af lodsedler på. Det er også en god måde at lette det store arbejde, som det er at sætte sådan et lotteri i værk. Der er således flere gode argumenter for at supplere klubbens indtægt med et online støttelotteri.

Lad KlubVind stå for støttelotteriet

Når du overlader det digitale støttelotteri til KlubVind, så vil du få en professionel samarbejdspartner i arbejdet med at skaffe penge til klubben via et lotteri. Alt overskuddet af dette lotteri går ubeskåret til foreningsstøtte.

Når du kontakter KlubVind, kan du få mere konkret information om, hvordan alt i forhold til dette online støttelotteri fungerer. Herefter kan du få lavet en individuel aftale om, hvordan og hvor meget KlubVind skal gå ind og bidrage med i forhold til netop jeres støttelotteri. Når I gør det, så kan I samle op til 100.000 kroner ind til klubben. Det er et virkelig godt supplement til klubbens økonomi.

Du vælger selv, hvor mange af følgende punkter, du ønsker, at KlubVind skal tage sig af:

  1. Stå for alt online setup
  2. Stå for selve afviklingen af lotteriet
  3. Finde sponsorer til gevinsterne
  4. Finde præmier til lotteriet
  5. Aktivere medlemmernes netværk

Typisk vil KlubVind tage sig af punkt 1 og 2, og så kan du vælge, om de skal tage sig af de øvrige punkter også, eller om I selv vil tage jer af nogle af dem. Dermed kan I få lavet lige netop den aftale, som passer til jer og jeres klub. Måske er det fint at aktivere medlemmer og deres netværk i et eller andet omfang. Måske foretrækker I at overlade hele pakken til Klubvind. Det afgør I selv.

Sørg for lokal foreningsstøtte

Det er super vigtigt at sørge for, at amatør-idrætsklubber får så gode vilkår som muligt. Det er det, fordi både børn og voksne har godt af at være medlem af et sundt fællesskab i lokalområdet. Desuden er det selvfølgelig super godt, at så mange som muligt holder sig i god form ved at dyrke en form for sport.

Alt det kan du være med til at bidrage til på den gode måde ved at få arrangeret nogle forskellige aktiviteter, der har til formål at gøre opmærksom på klubbens eksistens og ved at samle nogle gode støttemidler sammen.

Når du overlader det helt eller delvist til KlubVind at klare en stor del af foreningsstøtten, så giver det penge i kassen, og du kan bruge energi på andre former for aktiviteter for klubben. De kan bidrage med et setup, der gør det muligt at stable noget digital støtte på benene. Det kan være et rigtig godt supplement til klubbens øvrige indtjeningsmuligheder.

Kontakt Klubvind og hør, hvad de har at byde på. Så er du godt på vej til at give din klub den bedste digitale støtte.