Forskere slår fast: Global opvarmning er menneskeskabt

Global opvarmning er menneskeskabt

Mennesker er med 99,99 procent sikkerhed skyld i temperaturstigningen i Jordens atmosfære og have. Det viser en ny undersøgelse i det videnskabelige tidsskrift Nature Climate Change. Sandsynligheden for, at klimaforandringerne ikke er menneskeskabte, er på kun 1 til 3,5 millioner. Det er altså ekstremt usandsynligt, at mennesker ikke står bag klimaforandringerne ifølge undersøgelsen.

Satellitdata viser sandsynligheden

Føromtalte undersøgelse er foretaget af forskere i Canada, USA og Skotland. Forskerne bygger deres beviser på tre separate sæt satellitdata. For at slå den statistiske sikkerhed fast, har de undersøgt, hvilket sigma-niveau de tre sæt satellitdata har ramt. Sigma bruges inden for statistik til at beskrive en standardafvigelse.

Alle tre sæt satellitdata har nået et såkaldt 5-sigma-niveau, som er en statistisk ’guldstandard’. 5-sigma-niveau svarer til en statistisk sikkerhed på 99,99 procent. Mennesker biddrager altså med ekstremt stor sandsynlighed til klimaforandringerne ifølge forskningen. Det ene sæt satellitdata viser, at 5-sigma-niveauet var nået i 2016, mens to af dem viste, at det allerede var nået tilbage i 2005.

Beviserne kan anspore til handling

Der har tidligere længe været en udbredt skepsis omkring, at mennesker har indflydelse på Jordens svingende temperaturer. Nogle er stadig af den overbevisning, at ændringer i temperaturen blot er normale, fordi der altid har været klimaforandringer på Jorden. Forskerne bag det nye studie håber med de nye beviser at kunne aflive den overbevisning.

Studiet har ikke fokus på, nøjagtigt hvor meget af den globale opvarmning, som er skabt af mennesker. Men at mennesker har en rolle i den globale opvarmning er nu statistisk sikkert. De statistiske beviser i studiet kan være med til at anspore til handling. De kan få mennesker verden over til at føle, at de har et ansvar for yderligere ændringer i klimaet.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here