Kunstig intelligens og machine learning inden for inkasso

Når computere og maskiner udviser en eller anden form for intelligens, kalder vi det for kunstig intelligens, også betegnet AI der kommer fra det engelske – artificial intelligence. Mange virksomheder prøver nu at omsætte AI til at optimere deres processer, for at opnå konkurrencemæssige fordele.

Inkassobranchen er en af mange brancher, der lige nu kæmper med nye område, her forsøger man at få en bedre inkasso inddrivelse ved hjælp af metoderne machine learning og kunstig intelligens.

Det kan være svært at navigere i de mange synonymer, teknikker og metoder inden for feltet kunstig intelligens, der er blevet et af de største buzz words i moderne tid.

Hvordan kan AI gøre inkassoprocessen bedre?

Normal inkassoinddrivelse følger statiske og forudbestemte inddrivelsesforløb, hvor man allerede har bestemt sig for hvordan hele processens rammer er definerede fra start til slut.

Når man kobler inkasso og kunstig intelligens, så opnår man en helt anden tilgang til det at inddrive gælden. Inkassobureauerne har nu deres egne business intelligence afdelinger, der ved hjælp af deres ”Big Data” værktøjer kan gøre selve inkasso processen langt mere smidig end tidligere.

Værktøjerne giver unikke inkassoscorer, der kan anvendes i arbejdet med alt fra vurderingen af betalingsevne til inddrivelsen. Bureauerne har et hav af sager, der indeholder informationer på danskerne som køn, alder, betalingshistorik, RKI-registreringer, sagstype, adresse og en masser andre parametre, der alt sammen kan anvendes intelligent.

Maskinerne forstår at koble data og derved give en mere dynamisk og situationsbestemt inddrivelsesforløb, der er til gavn for alle parter.

Hvor ender vi?

AI er kommet for at blive, og vi har slet ikke set enden af de uendelige muligheder som kunstig intelligens og machine learning kan bidrage til. Vi kender alle muligheden for at lave oversættelser via Google Translate, eller de forslag man får på sin Spotify musiktjeneste, der baserer sig på historikken.

Data kan også redde liv, et amerikansk eksempel viser, at teknologien skal være med til at redde livet på fremtidige cancer patienter. Ved hjælp af data fra over 12.000 patienter vil man forsøge at give eksperter inden for området muligheden for at skabe nye indgange til behandling af kræft. De får adgang til segmenteret arvemasse for patienter, og skal herigennem forsøge at finde nye veje.

Der er ingen tvivl om, at medicin og lægeindustrien kan omsætte dette til liv og livsforlængende behandlinger. Tænk om man via data kan forudsige hvilke personer som har størst sandsynlighed for at få sygdommen.

Det er ikke blot inden for Inkasso verdenen, at vi oplever dette, ovenstående eksempler viser os den bredde pallette af muligheder, der kan komme menneskeheden til gavn.

Skal vi frygte kunstig intelligens?

Spørgsmålet man ofte møder er, vil udviklingen af kunstig intelligens blive den ultimative opfindelse, eller er den i stedet for den direkte vej til at udslette hele menneskeheden? Store virksomheder som Google har investeret store pengebeløb i teknologien, hvilket viser teknologiens store økonomiske potentiale, dette faktum giver altid anledning til en vis skeptisk eftertanke.

Kun fremtiden vil vise om de negative bivirkninger teknologien også rummer, er større eller mindre end de positive sider vi allerede har lært at kende.

EFTERLAD ET SVAR

Please enter your comment!
Please enter your name here